Reglement Hulpmiddelen

Uit het Reglement Hulpmiddelen:

Volgens de indicatievoorwaarden kunnen lichamelijk gehandicapten aanspraak maken op vergoeding van de kosten van personenalarmering, als zij door ziekte of gebrek een verhoogd risico lopen in een noodsituatie terecht te komen. Volgens de geldende voorwaarden is de apparatuur bestemd voor gehandicapten:

-          die in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf moeten inroepen

-          én die gedurende langere tijd op zichzelf zijn aangewezen

-          én van wie niet kan worden verwacht dat ze in een noodsituatie de telefoon zelfstandig kunnen bedienen

Let op: zelfs als uw arts een personenalarm nodig vindt of als u er baat bij heeft, betekent dit niet dat u altijd in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar!